Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 11. 07. 2020
svátek slaví Olga


Aktuality

Koronavirus - AKTUÁLNĚ

18. 03. 2020

18.3.2020, 14:15 hod.
Vážení rodiče, byli jsme informováni, že Rada města Havířova rozhodne v nejbližší době o uzavření mateřských škol od 20.3.2020 do odvolání.
O uzavření Vás budeme ihned informovat. Jakmile toto rozhodnutí bude platné, můžete si na e-mailové adrese: sadova@petrvaldska.cz zažádat o formulář Žádosti o ošetřovné.

Potvrzené žádosti Vám budou zaslány na Vaše e-mailové adresy.
17.3.2020, 7:20
Zatím beze změn.
16.3.2020, 10.45 hodin
Z preventivních důvodů nebudeme vpouštět rodiče do budovy MŠ. Děti bude učitelka přebírat a předávat zákonnému zástupci u vchodu do MŠ.

Jakmile obdržíme informace od zřizovatele, ihned je vložíme zde na webové stránky.
16.3.2020 v 7.30 hodin
MŠ zatím v provozu, čekáme na rozhodnutí zřizovatele.
Přijímáme pouze zdravé děti a děti zdravých rodičů. Očekáváme, že do MŠ nikdo nepřivede dítě, které bylo ve styku s osobou v karanténě, či s osobou, která se vrátila ze zahraničí. Zároveň očekáváme, že do MŠ nyní nebudou chodit děti, jejichž rodič nedochází do zaměstnání.
13.3.2020
Informace k vyhlášenému nouzovému stavu
ke stažení zde

Tímto se také ruší veškeré kulturní a pohybové akce konané, jak v prostorách MŠ, tak mimo ni (kroužky, divadla, pohybová výchova, plavání, atd.).

Ministerstvo zdravotnictví spustilo nové webové stránky ke koronaviru:
koronavirus.mzcr.cz
10. 3. 2020
Mimořádné opatření MZČR k uzavření škol se mateřských škol prozatím netýká...

9.3.2020
Mimořádné opatření: Hygienické stanice budou hlásit praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost všechny osoby, které byly v kontaktu s nakaženým pacientem, a lékaři na dálku rozhodnou o karanténě v délce 14 dnů.

7.3.2020
Všechny osoby bezprostředně po návratu z Itálie do České republiky mají povinnost telefonicky kontaktovat lékaře. Lékař jim nařídí karanténu v délce 14 dnů.
3.3.2020
Žádáme rodiče, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy koronavirem, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně neposílali děti do mateřské školy.

Zároveň žádáme, aby tuto skutečnost oznámili vedení školy.
2.3.2020
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia - Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže: horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,

AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:
  • 595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
  • 595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
  • 595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
  • Okres Bruntál 554 774 128
  • Okr. Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
  • Okr. Karviná 596 397 253, 596 397 255
  • Okr. Nový Jičín 556 770 384-386
  • Okr. Opava 553 668 846

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID -19.

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.

5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován.(Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava).

6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.
Anketa není vypsána.