Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 13. 06. 2021
svátek slaví Antonín


Naši zaměstnanci

…aneb pedagogické a personální zajištění

  • Ve třídě "včeliček" pečují o děti dvě učitelky. Ve třídě "medvídků" pracuje učitelka se školní asistentkou, v opačné směně je střídá ředitelka s učitelkou na zkrácený úvazek.


  • V době organizačně nejnáročnějších činností, mezi něž patří převlékání na vycházku, příprava na oběd a příprava k odpočinku, pomáhají dětem i provozní pracovnice.


  • Oběd vydávají provozní pracovnice MŠ, které jsou současně zaměstnankyněmi školní jídelny.


  • Provozní pracovnice spolupracují s učitelkami ve třídách, dodržují dohodnutá pravidla chování a jednání s dětmi i s rodiči. Velkou měrou přispívají k jednotnému, harmonickému prostředí a působení na děti.
Řízení MŠ:
  • Ředitelka zodpovídá za činnost všech 3 mateřských škol, zajišťuje strategické plánování, administrativu, vydává vnitřní směrnice, koordinuje a kontroluje jejich činnost. Současně řídí MŠ Sadovou, kde má svou kancelář.


  • Zástupce ředitelky sídlí v MŠ Petřvaldské a zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti.


  • Ekonomka školy plní funkci hlavní účetní a správce rozpočtu pro všechny 3 školy.

Anketa není vypsána.