Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 13. 06. 2021
svátek slaví Antonín


Cíle ŠVP

Chceme, aby dítě před nástupem do základní školy
  • ovládalo běžné způsoby pohybu v různém prostředí, dbalo na bezpečnost vlastní i druhých, v případě nebezpečí vědělo, jak se nejvhodněji zachovat a dokázalo říci „ne“ v situacích, které to vyžadují


  • umělo správně zacházet s běžnými předměty, nářadím a náčiním, pracovními nástroji i materiálem a zvládalo jednoduché pracovní úkony


  • dokázalo přirozeně a gramaticky správně komunikovat se svým okolím, sdělovat svůj názor, formulovat otázku i smysluplně odpovědět na položenou otázku


  • dokázalo řešit jednoduché myšlenkové i praktické problémy, nebálo se chybovat, nenechávalo se odradit dílčími neúspěchy


  • umělo spolupracovat s ostatními, dokázalo uzavírat kompromisy a dodržovalo dohodnutá pravidla


  • dodržovalo přiměřená pravidla společenského chování ve styku s dětmi i dospělými


  • umělo se postarat o osobní věci, dodržovat v nich pořádek, plnit přiměřené úkoly a rozlišovat mezi hrou a povinností


  • mělo povědomí o významu životního prostředí a pomáhalo pečovat o své nejbližší okolí
Anketa není vypsána.