Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 23. 01. 2019
svátek slaví Zdeněk


Kritéria přijetí

Kritéria pro přijetí dítěte
školní rok 2018/2019


Počet volných míst: 12

Pokud počet přihlášených dětí u zápisu bude převyšovat počet volných míst, budou děti do mateřské školy přijímány podle kritérií s bodovým ohodnocením. Kritéria vycházejí z podmínek stanovených školským zákonem.

Spádová oblast:

Statutární město Havířov vydalo Obecně závaznou vyhlášku č./2018, kterou se stanoví školské obvody.

Náš školský obvod tvoří území:
Havířov - Město, Havířov - Podlesí, Havířov - Šumbark, Havířov - Životice, Havířov - Prostřední Suchá, Havířov - Dolní Suchá

Děti ze spádové oblasti, které k 31.8.2018 dosáhly nejméně třetího roku věku budou přijímány přednostně.

Kritéria přijetí:
  • dítě ze spádové oblasti (6 bodů)
  • 5 let k 31.8.2018 (10 bodů)
  • 4 roky k 31.8.2018 (9 bodů)
  • 3 roky k 31.8.2018 (8 bodů)
  • 3 roky k 31.12.2018 (4 body)
  • 3 roky k 31.8.2019 (2 body)
  • sourozenec v MŠ (3 body)


Základní podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je řádné doložení všech požadovaných dokumentů zákonným zástupcem, a to v termínu do 21. května 2018.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka mateřské školy vycházet z výše uvedených kritérií. Budou přijímány děti s vyšším bodovým ohodnocením. V případě stejného počtu bodů bude přijato dítě věkově starší.

28. 01. 2019
Angličtina - zrušena

24. 01. 2019
Sboreček - ZMĚNA!

08. 01. 2019
DĚTSKÝ KARNEVAL

04. 01. 2019
Plavání zrušeno

Anketa není vypsána.