Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 23. 03. 2019
svátek slaví Ivona


Kritéria přijetí

Kritéria pro přijetí dítěte
školní rok 2019/2020


Počet volných míst: doplníme během dubna

Pokud počet přihlášených dětí u zápisu bude převyšovat počet volných míst, budou děti do mateřské školy přijímány podle kritérií s bodovým ohodnocením. Kritéria vycházejí z podmínek stanovených školským zákonem.

Spádová oblast:

Statutární město Havířov vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2018, kterou se stanoví školské obvody.

Náš školský obvod tvoří území:
Havířov - Město, Havířov - Podlesí, Havířov - Šumbark, Havířov - Životice, Havířov - Prostřední Suchá, Havířov - Dolní Suchá

Děti ze spádové oblasti, které k 31.8.2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku budou přijímány přednostně.

Kritéria přijetí:

DOPLNÍME


Základní podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je řádné doložení všech požadovaných dokumentů zákonným zástupcem, a to v termínu do 17. května 2019.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka mateřské školy vycházet z výše uvedených kritérií. Budou přijímány děti s vyšším bodovým ohodnocením. V případě stejného počtu bodů bude přijato dítě věkově starší.Anketa není vypsána.