Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 02. 04. 2020
svátek slaví Erika


Termín a podmínky zápisu

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31.8.2020, pokud ještě do MŠ nedocházejí.

Spádová oblast:
Havířov - Město, Havířov - Podlesí, Havířov - Šumbark, Havířov - Životice, Havířov - Prostřední Suchá, Havířov - Dolní Suchá

Místo pro podávání žádosti:
v kancelářích mateřských škol MŠ Petřvaldské, MŠ Sadové a MŠ Místní

Termín pro podání žádosti:
pro školní rok 2020/2021

4.5.2020             9.00 -16.00 hodin
5.5.2020             9.00 - 12.00 hodin

U zápisu zákonný zástupce dokládá:
  • vyplněný formulář žádosti o přijetí
  • vyplněný evidenční list dítěte, potvrzený dětským lékařem
  • žádají – li rodiče o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, doloží doporučení k poskytování podpůrných opatření vydané školským poradenským zařízením, bylo - li vydáno
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

Formuláře pro přijetí ke stažení zde: „Žádost o přijetí “ a „Evidenční list", případně si je mohou rodiče rovněž vyzvednout v mateřské škole v pracovních dnech od 7.00 – 16.30 hodin.


Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Anketa není vypsána.