Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 08. 04. 2020
svátek slaví Ema


Víte, že...

.... otevíráme třídu Montessori v MŠ Petřvaldské

Od září 2016 otevíráme třídu se vzdělávacím programem Montessori pedagogiky v MŠ Petřvaldské v Havířově-Šumbarku. Tento alternativní vzdělávací přístup se vyznačuje jasně definovanými principy a pravidly, respektujícími osobnost dítěte. Základem je vedení dítěte k samostatnosti, ale také kvalitně připravené prostředí, ve kterém se dítě plně soustředí a rozvíjí podle svého vlastního zájmu a tempa.

Rodiče, máte-li zájem umístit dítě do třídy Montessori, přijďte na informativní schůzku 6. května 2016 v 15.00 hodin do Mateřské školy Petřvaldské v Havířově – Šumbarku. Zveme i ty, kteří se chtějí o této vzdělávací koncepci dozvědět více.

Další informace naleznete na webových stránkách www.petrvaldska.cz.
Kontaktní osoba: Bc. Leona Draslíková, tel.: 596 810 735

....... věda může být pro děti zábavou!

Jednou z nepřirozenějších vlastností dětí je neustálé zkoumání a objevování nových věcí kolem sebe, proto od počátku školního roku mají děti možnost rozvíjet své přírodovědné poznatky jednoduchými pokusy a to nejen z oboru chemie a fyziky, ale také biologie a ochrany životního prostředí.

Prvotní poznávání jevů již v mateřské škole, motivuje děti k jejich dalšímu zájmu o objevování a poznávání základních přírodovědných zákonů.
Díky experimentům poznávají děti vlastnosti různých materiálů, seznamují se s nástroji, nářadím a pomůckami, osvojují si jednoduché pracovní postupy a získávají tak důležité poznatky pro praktický život a pro ochranu svého zdraví. V rámci těchto aktivit dochází k rozvoji motoriky, řečových dovedností, k rozvoji kooperace, pozornosti, soustředěnosti, prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých. Děti vychází ze svých znalostí, osvojují si nové pojmy, dovednosti, tvořivost, logické myšlení a uvažování. Získávají orientaci v různých oborech lidské činnosti a vytvářejí si tak aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Z pokusů, které jsme již vyzkoušeli, uvádíme např. tip pro narozeninovou oslavu:

TANČÍCÍ ROZINKY
  • Pomůcky: sklenice, ocet, jedlá soda, rozinky, lžíce
  • Postup: do sklenice nalejeme 100 ml octa, přidáme 5 rozinek, necháme je dopadnout na dno. Do této směsi přidáme 1 polévkovou lžíci jedlé sody a už jen pozorujeme...Další fotografie našich pokusů a objevů najdete ve fotogalerii.

březen 2016

Havířov v pohybu 2015

Po pěti letech byl Havířov opět v pohybu. Své 60. výročí od svého založení oslavil opravdu velkolepě a my jsme rádi, že jsme mohli být součástí těchto oslav.
Účast dětí na všech zkouškách a dále pak doslova maratonu dvoudenního vystoupení byla velmi náročná nejen pro děti, ale také nás učitelky. Jejich energie a nadšení z každého vystoupení nás však ujistily, že téměř dva měsíce nácviků, příprav a doslova dřiny nebyly zbytečné. Děti byly prostě úžasné a svým elánem dodávaly sílu také nám učitelkám.

Jak už to bývá takto rozsáhlé akce jsou náročné na organizaci a bohužel se stává, že se neobejdou bez menších problémů. Tímto bychom rády poděkovaly našim skvělým maminkám za pomoc při šití kostýmů. Paní Levové, Šikulové, Chovančíkové a Truhlářové za doprovod a pomoc s převlékáním dětí na hale Slávii. Paní Ondruchové za krásné účesy. Velké díky také patří všem rodičům za jejich vstřícnost, pochopení a skvělou spolupráci, bez které by vše neproběhlo tak "hladce". Děti si tak mohly nerušeně užívat svůj úspěch, který si bezpochyby zaslouží.
Pro rodiče a příbuzné, kteří neměli možnost vidět vystoupení svých ratolestí, alespoň přidáváme tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Tgdo2PuMIUc

uč. Z. Kubenková a P. Tyrlíková
23. listopadu 2015
Anketa není vypsána.