Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 17. 08. 2019
svátek slaví Petra


Víte, že...

Karneval se vydařil

Jako každým rokem, tak i letos jsme pro naše nejmenší uspořádali tradiční KARNEVAL. Díky letošní hojné účasti rodičů a dětí jsme mohli zažít opravdovou "cirkusovou show" - lvi, tygři, klauni a vše, co v takovém cirkusu nesmí chybět.
Uspořádat takovou akci je však pro nás, jako školskou organizaci finančně náročné, a proto si vážíme jakékoliv pomoci. Rádi bychom touto cestou poděkovali rodičům, kteří letos přispěli na pořádání karnevalu formou věcných a finančních darů.

Všem rodičům zároveň děkujeme za zakoupení vstupenek a věříme, že karneval je akcí, která je oblíbená nejen u dětí, ale také rodičů a ostatních rodinných příslušníků, kteří si veselou karnevalovou náladu rádi užívají spolu s námi.
Další rozzářené tváře a krásné karnevalové masky můžete shlédnout v naší fotogalerii.

březen 2015

Alergeny v jídelníčku

Vážení rodiče,

s novelizací vyhlášky č. 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin s platností od 13. prosince jsou školní jídelny povinny jasně a zřetelně informovat strávníka o tom, že alergenní složka je v připraveném pokrmu přítomna.

V souladu s tímto zákonným ustanovením bude označení přítomnosti alergenů vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů. Seznam alergenů bude vyvěšen na nástěnce vedle jídelního lístku nebo ho naleznete na našich webových stránkách ve spodní části jídelníčku pod odkazem "Alergeny v potravinách - seznam."

Upozorňujeme rodiče, že školní jídelna má pouze povinnost informační, tudíž nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníka. Tuto skutečnost si musí zákonný zástupce dítěte hlídat sám.

Přecitlivělost na některý alergen nelze spojovat s dietním stravováním.

únor 2015

Projekt "Babička a dědeček do školky"

V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme se rozhodli podpořit projekt "Babička a dědeček do školky". Našim cílem je vytvořit kladný vztah dětí ke knize a k četbě, zároveň také rozvíjet a posilovat mezigenerační vztahy.


Co projekt přináší:
1. zapojení seniorů do aktivní populace - věříme, že návštěva přinese užitek jak jim, tak i dětem a jejich rodičům
2. učení úcty dětí ke starší generaci - děti si budou seniorů více vážit, protože kdo jiný než babička nebo dědeček je dostane do pohádkových světů "kde nic není nemožné"
3. posílení emočních vazeb v rodině- společným čtením budou rodiče trávit s dětmi více času, budou s nimi sdílet pohádkové příběhy, prohloubí se vzájemná důvěra
4. zavedení pravidelného předčítání dětem do každé rodiny
5. budování čtenářské gramotnosti již od předškolního věku dítěte - hlasité předčítání rozvíjí jazyk, rozšiřuje slovní zásobu, zlepšuje soustředění, uklidňuje, rozvíjí představivost, trénuje paměť, rozšiřuje všeobecné vědomosti, podporuje samostatné uvažování a myšlení.

PRAVIDELNÉ ČTENÍ DĚTEM JE TOU NEJLEPŠÍ INVESTICÍ DO ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI DÍTĚTE!!!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Anketa není vypsána.