Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 13. 06. 2021
svátek slaví Antonín


Víte, že...

A jsou tu prázdniny ....

Všem dětem i Vám rodičům přejeme prázdninové dny plné slunce, pohody, poznávání a krásných zážitků z dovolených prožitých s přáteli, rodinou a lidmi, které máte rádi.
Zároveň děkujeme za úžasnou spolupráci po celý školní rok, za milá slova a květiny při loučení. Našim odcházejícím školákům přejeme, ať v září vykročí do školy tou správnou nohou, spoustu nových kamarádů a ať jim jde učení pěkně od ruky.


Prázdninový provoz v MŠ Sadové od 1. 8. - 28. 8. 2018.

Navštívili jsme zážitkové centrum URSUS

Na konci školního roku jsme s dětmi, v rámci celodenního školního výletu, navštívili zážitkové centrum Ursus v Dolní Lomné. Autobusová doprava byla dětem hrazena v rámci projektu "Přírodní dědictví Beskyd" financována z dotačního programu Moravskoslezského kraje ŽPZ/03/2018 - Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.
V rámci vzdělávacího programu "Medvídkovo království" se děti seznámily s životem medvěda hnědého, jeho vzhledem, potravou během ročních období, schopnostmi a typickými znaky. Dozvěděly se, čím se liší šelmy od ostatních zvířat a jak takovou šelmu poznáme. Naučily se také rozpoznat stopy některých šelem a jiných lesních zvířat jako např. jelena, lišky, zajíce, veverky nebo divokého prasete.

Odpoledne jsme potom strávili v přilehlé zahradě, vybavené spoustou přírodních prolézaček a dřevěných interaktivních prvků, na kterých si děti procvičily získané znalosti, ale také své pohybové dovednosti. Nechyběl ani smyslový chodník a tůňka, ve které se děti učily lovit ryby.
Výukové programy a expozice v zážitkovém centru Ursus jsou zaměřeny na obeznámení člověka s životem největší šelmy Evropy, na význam šelem pro ekosystém, přírodu a člověka. K osvojení si poznatků o přírodninách a k rozvoji úcty a respektu k přírodě.
My moc děkujeme pracovníkům zážitkového centra za skvělý výlet plný zážitků a vědomostí a můžeme doporučit také k rodinným výletům během letních prázdnin.

Pohyb posiluje myšlenkové procesy

Pohybem se rozvíjí lidské tělo a vnitřní orgány, jsou posilovány myšlenkové procesy, mezi které patří např. vnímání, poznávací funkce, tvořivost, sebepojetí, vůle, respektování pravidel a spolupráce. Učíme se pohybem a naše vnímání je úzce spojeno s motorikou. Správně rozvinutá hrubá motorika dává základ pro rozvoj motoriky jemné, za jejíž nejvyšší stupeň označujeme hlas a řeč. Pohyb ovlivňuje celkový rozvoj osobnosti a je velmi důležitý pro zdravý fyziologický vývoj dítěte, který podmiňuje spolupráci mezi mozkem a tělem.
V každém procesu učení je neméně důležitá motivace, a proto jsme v tomto školním roce využili nabídky České obce sokolské zapojit se do projektu s názvem „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“. Obsahem projektu je široká škála činností, které se skládají jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání), tak ze cvičení na nářadí nebo s náčiním. Děti plní jednotlivé úkoly v rámci dopoledních činností ve třídě nebo při pobytu venku a ke cvičení jsou motivovány kreslenými zvířátky, která jedou v barevném vláčku do světa. Na začátku projektu dostaly děti pracovní sešity, do kterých si za každý zvládnutý úkol lepí samolepky. Cílem projektu je podporovat u dětí sportovní všestrannost, radost z pohybu a týmové spolupráce, vzbudit zájem o sport a zároveň prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu člověka.
Významnou motivací k pohybovým aktivitám je bezesporu také podpora ze strany rodičů, a proto neváhejte a přidejte se k nám. Přejeme hodně elánu, nadšení a radosti při sportování s Vašimi dětmi!
Anketa není vypsána.