Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 13. 06. 2021
svátek slaví Antonín


Víte, že...

..... jsme navštívili václavovický rybník Kamenec

Celoroční projekt les jsme ukončili návštěvou malé vodní nádrže Kamenec, která se nachází na okraji václavovického a kaňovického lesního komplexu. Je zde vybudováno posezení, kde jsme si odpočinuli a chvíli obdivovali krajinu a živočichy žijící okolo rybníka.
Děti měly největší radost z krmení divokých hus a kačen, které mají kolem rybníka vybudována hnízdiště a také z kaprů a candátů, kteří občas vyskočili nad hladinu. Dalekohledem jsme se také pokoušeli spatřit vodníka Kamínka, který hlídá rybník ze středového ostrůvku.
K nádrži jsme šli lesní stezkou, podél potoka Dolní Datyňka asi 5 km (tam i zpět), takže i když byl horký letní den a slunce nás pálilo jak se patří, děti vše zvládly a ještě jim zůstalo dost sil na dovádění v novém bahništi na zahradě datyňské mateřské školky, kde na nás byli moc milí a dobře se o nás starali.
Pro milovníky přírody přidáváme odkaz na webové stránky myslivců z Václavovic, na kterých najdete bližší informace http://www.myslivci-vaclavovice.cz/rybnik_kamenec.html.
Další fotografie z výletu najdete v naší fotogalerii.
24. 6. 2016

.... otevíráme třídu Montessori v MŠ Petřvaldské

Od září 2016 otevíráme třídu se vzdělávacím programem Montessori pedagogiky v MŠ Petřvaldské v Havířově-Šumbarku. Tento alternativní vzdělávací přístup se vyznačuje jasně definovanými principy a pravidly, respektujícími osobnost dítěte. Základem je vedení dítěte k samostatnosti, ale také kvalitně připravené prostředí, ve kterém se dítě plně soustředí a rozvíjí podle svého vlastního zájmu a tempa.

Rodiče, máte-li zájem umístit dítě do třídy Montessori, přijďte na informativní schůzku 6. května 2016 v 15.00 hodin do Mateřské školy Petřvaldské v Havířově – Šumbarku. Zveme i ty, kteří se chtějí o této vzdělávací koncepci dozvědět více.

Další informace naleznete na webových stránkách www.petrvaldska.cz.
Kontaktní osoba: Bc. Leona Draslíková, tel.: 596 810 735

....... věda může být pro děti zábavou!

Jednou z nepřirozenějších vlastností dětí je neustálé zkoumání a objevování nových věcí kolem sebe, proto od počátku školního roku mají děti možnost rozvíjet své přírodovědné poznatky jednoduchými pokusy a to nejen z oboru chemie a fyziky, ale také biologie a ochrany životního prostředí.

Prvotní poznávání jevů již v mateřské škole, motivuje děti k jejich dalšímu zájmu o objevování a poznávání základních přírodovědných zákonů.
Díky experimentům poznávají děti vlastnosti různých materiálů, seznamují se s nástroji, nářadím a pomůckami, osvojují si jednoduché pracovní postupy a získávají tak důležité poznatky pro praktický život a pro ochranu svého zdraví. V rámci těchto aktivit dochází k rozvoji motoriky, řečových dovedností, k rozvoji kooperace, pozornosti, soustředěnosti, prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých. Děti vychází ze svých znalostí, osvojují si nové pojmy, dovednosti, tvořivost, logické myšlení a uvažování. Získávají orientaci v různých oborech lidské činnosti a vytvářejí si tak aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Z pokusů, které jsme již vyzkoušeli, uvádíme např. tip pro narozeninovou oslavu:

TANČÍCÍ ROZINKY
  • Pomůcky: sklenice, ocet, jedlá soda, rozinky, lžíce
  • Postup: do sklenice nalejeme 100 ml octa, přidáme 5 rozinek, necháme je dopadnout na dno. Do této směsi přidáme 1 polévkovou lžíci jedlé sody a už jen pozorujeme...Další fotografie našich pokusů a objevů najdete ve fotogalerii.

březen 2016
Anketa není vypsána.