Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 13. 06. 2021
svátek slaví Antonín


Víte, že...

Od 10. 5.2021 školka opět v plném provozu

Vážení rodiče,

od pondělí 10. května 2021 mohou do školky docházet všechny děti - bez testování, bez roušek.

Prosíme o nahlášení docházky vašeho dítěte nejpozději do pátku 7.5.2021 do 9.00 hodin.

Těšíme se na společné setkání.

Snížení školného - uzavření MŠ

Vážení rodiče,
v důsledku vládního nařízení a následného uzavření mateřské školy od 1. 3. 2021 do odvolání byla v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. úměrně snížena a stanovena úplata za předškolní vzdělávání takto:
  • březen 2021 -   0,- Kč
  • duben 2021 -    0,- Kč
  • duben 2021 - 300,- výše školného pro děti, které nastoupily do MŠ od 12. 4. 2021

Rodičům, kteří hradí platby inkasem, budou vzniklé přeplatky na školném a stravném za měsíce březen a duben 2021 ( školné 400,- + zálohy stravného dle vyúčtování) vráceny v rámci inkasa na květen a červen 2021.


21. dubna 2021

Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy bude obnoven od 12. 4. 2021 pro děti:
  • v povinném předškolním vzdělávání
  • zaměstnanců IZS, kteří patří do vybrané profese určené MZČR

Podmínkou účasti na prezenčním vzdělávání je testování dětí neinvazivními antigenními testy. Testování bude probíhat 2 x týdně v pondělí a čtvrtek. V případě, že se dítě neúčastní testování ve stanovených dnech, bude testováno první den nástupu do MŠ.
Testování je určeno pouze pro děti zdravé, bez příznaků infekčního onemocnění.
Testování není povinné pro děti, které prodělaly onemocnění Covid-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost doloží rodič lékařským potvrzením.

Pravidla k obnovení provozu MŠ:
  • vstup do budovy MŠ pouze s respirátorem (např. FFP2, KN 95)
  • děti v mateřské škole respirátor ani zdravotní roušku mít nemusí
  • vzdělávání bude zajištěno v homogenních skupinách o počtu max. 15 dětí
  • ostatní hygienická a bezpečnostní opatření se řídí "Podmínkami provozu" platnými k 1. 9. 2020 ke stažení zde


Bližší informace týkající se testování budou rozeslány na e-mailové adresy rodičům dětí, kterých se znovuotevření MŠ týká.

8. dubna 2021
Anketa není vypsána.