Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 17. 08. 2019
svátek slaví Petra


Víte, že...

Seznam přijatých dětí pro šk. rok 2019/2020

Mateřská škola Sadová 3/232, Havířov přijala od 1. 9. 2019 děti evidované pod těmito registračními čísly:
  • S-8/2019
  • S-9/2019
  • S-11/2019
  • S-13/2019
  • S-2/2019
  • S-12/2019
  • S-5/2019
  • S-18/2019
  • S-16/2019
  • S-7/2019
Zveřejněno dne 20. 5. 2019

Výdej rozhodnutí o nepřijetí a poskytování informací: 21. 5. 2019 od 8,30 - 16,00 hod..

Schůzka s rodiči přijatých dětí:
23.5.2019 v 15.45 hodin

Na schůzce bude předáno Rozhodnutí o přijetí dítěte, podrobné informace k nástupu do MŠ, stravování, povinném předškolním vzdělávání, platbách, seznámení se Školním řádem, Směrnicí o ochraně osobních údajů...


Prázdninový provoz

Vážení rodiče,
MŠ SADOVÁ bude zajišťovat provoz o letních prázdninách v měsíci SRPNU od 1. 8. - 27. 8. 2019. Na webových stránkách MŠ, v sekci jednotlivých tříd, bude vyvěšen dotazník k docházce dítěte do mateřské školy během letních prázdnin.
Vzhledem k tomu, že dotazník bude přístupný do 30. 5. 2019, žádáme o jeho včasné vyplnění, abychom Vám zajistili místo v MŠ.

V červenci bude provoz zajištěn v omezené kapacitě na MŠ MÍSTNÍ.

Děkujeme za spolupráci.

...... projekty nám pomáhají

Také v letošním roce jsme reagovali na výzvy vyhlašované MŠMT a MPSV a zapojili se do projektů financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF). Finanční prostředky získané z dotačních titulů nám pomáhají tam, kde nám peníze chybí a to je především v oblasti personální.
Z Operačního programu pro výzkum a vzdělávání (OPVK) pokračujeme v realizaci projektu "Podpora vzdělávání v MŠ Petřvaldské II" . Cílem projektu je podpořit učitele ve zvyšování kvality jejich každodenní práce, personálně posílit každé pracoviště a vytvořit tak vhodné podmínky pro vzdělávání a výchovu dětí. Z projektových prostředků jsme podpořili chůvy v MŠ Petřvaldské a MŠ Místní a školního asistenta v MŠ Sadové. Část finančních prostředků bude použita na profesní rozvoj pedagogů. Někteří učitelé již absolvovali semináře zaměřené na logopedickou prevenci, v tomto školním roce se chceme zaměřit na školení k rozvoji předmatematické gramotnosti.

V rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP) realizujeme již druhým rokem ve spolupráci s Moravskoslezským krajem projekt "Obědy do škol II".

Vzdělávací projekty

Vzdělávací projekty zase naopak vhodně rozšiřují a doplňují naši vzdělávací nabídku. Díky projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“ podporujeme u dětí sportovní všestrannost, radost z pohybu a týmové spolupráce, cílem je vzbudit zájem o sport a zároveň prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu člověka.
Cílem vzdělávacího projektu s názvem "Malá technická univerzita", který jsme prezentovali na našich stránkách na podzim, bylo podpořit zájem dětí o technické vzdělávání. Projekt vytvořili pedagogové MŠ spolu s odborníky z technických oborů na základě otázek dětí jako např. "Jak postavit dům?" nebo "Proč nespadne most?" a jeho cílem je pěstovat v dětech vztah k reálnému světu již od předškolního věku.
V rámci Operačního programu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK u nás probíhá každé úterý šachový kroužek.
Vzdělávací projekty podporují dětskou zvídavost, napomáhají k rozšiřování znalostí a dovedností. Podněcují radost z učení a objevování nových věcí.

březen 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Anketa není vypsána.