Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 13. 06. 2021
svátek slaví Antonín


Víte, že...

Havířov v pohybu 2015

Po pěti letech byl Havířov opět v pohybu. Své 60. výročí od svého založení oslavil opravdu velkolepě a my jsme rádi, že jsme mohli být součástí těchto oslav.
Účast dětí na všech zkouškách a dále pak doslova maratonu dvoudenního vystoupení byla velmi náročná nejen pro děti, ale také nás učitelky. Jejich energie a nadšení z každého vystoupení nás však ujistily, že téměř dva měsíce nácviků, příprav a doslova dřiny nebyly zbytečné. Děti byly prostě úžasné a svým elánem dodávaly sílu také nám učitelkám.

Jak už to bývá takto rozsáhlé akce jsou náročné na organizaci a bohužel se stává, že se neobejdou bez menších problémů. Tímto bychom rády poděkovaly našim skvělým maminkám za pomoc při šití kostýmů. Paní Levové, Šikulové, Chovančíkové a Truhlářové za doprovod a pomoc s převlékáním dětí na hale Slávii. Paní Ondruchové za krásné účesy. Velké díky také patří všem rodičům za jejich vstřícnost, pochopení a skvělou spolupráci, bez které by vše neproběhlo tak "hladce". Děti si tak mohly nerušeně užívat svůj úspěch, který si bezpochyby zaslouží.
Pro rodiče a příbuzné, kteří neměli možnost vidět vystoupení svých ratolestí, alespoň přidáváme tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Tgdo2PuMIUc

uč. Z. Kubenková a P. Tyrlíková
23. listopadu 2015

..... logopedická prevence je důležitá

Na podzim 2014 se naše mateřská škola zapojila do rozvojového programu vyhlášeného ministerstvem školství „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.“ Na základě žádosti a vypracovaného projektu s názvem „Zpívej si se mnou a hrej, přitom jazyk ohýbej“ jsme získali finanční dotaci ve výši 50 000 Kč. Finanční částka byla použita na zakoupení moderních logopedických pomůcek a odborné literatury, které pomohou rozšířit a prohloubit činnosti pro rozvoj řečových a jazykových schopností a dovedností dětí.
Cílem našeho projektu je také zvyšování kvalifikace a kompetencí pedagogů v oblasti logopedické prevence. V současné době již většina pedagogů absolvovala akreditované semináře zaměřené na primární logopedickou prevenci. Máme také zpracovaný logopedický program, na základě kterého je logopedická prevence uskutečňována především v každodenním zařazování dechových a artikulačních cvičení. Pravidelně zařazujeme činnosti na podporu rozvoje řeči, jako např. prohlížení a čtení knížek, čtení malovaných obrázků, hry podporující rozvoj slovní zásoby, zpívání písniček a nácvik básniček. Dále pak jsou to aktivity a hry rozvíjející sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci, koordinaci pohybu a obratnost, rozumové schopnosti a činnosti k rozvoji jemné motoriky a grafomotorická cvičení.
Hlavním důvodem proč se naše mateřská škola zaměřuje na logopedickou prevenci, jsou stále se zhoršující komunikační schopnosti dětí. Řeč přitom u dítěte hraje velmi důležitou roli nejen z hlediska rozvoje psychických a rozumových schopností, ale také má velký význam při vytváření a navazování sociálních vztahů. V rozvoji řečových a jazykových schopností má bezesporu prostředí mateřské školy své opodstatněné místo. Prvním a nejdůležitějším však zůstává rodina a rodinné prostředí. Proto bychom měli mít jako rodiče, ale i jako učitelé, na paměti, že základem správné řeči je kvalitní mluvní vzor, dostatečný přísun podnětů a v případě již vzniklých problémů včasná odborná logopedická péče.
V rámci našeho projektu jsme na měsíc říjen a listopad připravili logopedickou depistáž a iformativní schůzku pro rodiče vedenou klinickým logopedem. Tato schůzka bude zaměřena na otázky spojené s logopedickou prevencí, např. jak předcházet vzniku logopedických vad, jak podporovat u dítěte správný řečový vývoj, v případě, že je řeč opožděna nebo jinak narušena, kdy je vhodné navštívit logopeda, atd..

30. 9. 2015

.... začínáme s výukou angličtiny Wow

Milí rodiče,
výuka angličtiny bude nově probíhat v rámci vzdělávacích činností školky, nebude formou placeného kroužku jako tomu bylo v minulých letech.

V čem bude výuka jiná:
  • výuka angličtiny bude probíhat 2x týdně (od 13,00 - 14,00 hod.) - počítáme s rozdělením dětí do dvou skupin (Včelky, Medvídci).
  • nově budeme pracovat s výukovým setem (Workbook + DVD + CD) - cena setu 650,-Kč, DVD i CD si děti odnesou domů, jen učebnici si budou nechávat v MŠ.


Metoda Wattsenglish představuje komplexní metodiku akreditovanou MŠMT, která byla vytvořena ve spolupráci s psychology, pedagogy a lingvisty. Výhodou této metody je, že kombinuje výuku prostřednictvím rodilých mluvčích a českých pedagogů. Důraz je kladen na správný jazykový vzor.
Nejedná se o metodu překladovou, ale komunikační, tzn. že děti se učí jazyk (slovíčka i gramatiku) přirozeně používat v běžných situacích a formou hry.
Pro zájemce přidávám také webové stránky, na kterých najdete spoustu dalších informací, včetně video ukázek výukových materiálů Wow http://www.wowenglish.cz/czech/

Vaše případné další dotazy ráda zodpoví p.uč. Zuzana Kubenková
4. 9. 2015
Anketa není vypsána.