Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 13. 06. 2021
svátek slaví Antonín


Víte, že...

Alergeny v jídelníčku

Vážení rodiče,

s novelizací vyhlášky č. 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin s platností od 13. prosince jsou školní jídelny povinny jasně a zřetelně informovat strávníka o tom, že alergenní složka je v připraveném pokrmu přítomna.

V souladu s tímto zákonným ustanovením bude označení přítomnosti alergenů vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů. Seznam alergenů bude vyvěšen na nástěnce vedle jídelního lístku nebo ho naleznete na našich webových stránkách ve spodní části jídelníčku pod odkazem "Alergeny v potravinách - seznam."

Upozorňujeme rodiče, že školní jídelna má pouze povinnost informační, tudíž nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníka. Tuto skutečnost si musí zákonný zástupce dítěte hlídat sám.

Přecitlivělost na některý alergen nelze spojovat s dietním stravováním.

únor 2015

Projekt "Babička a dědeček do školky"

V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme se rozhodli podpořit projekt "Babička a dědeček do školky". Našim cílem je vytvořit kladný vztah dětí ke knize a k četbě, zároveň také rozvíjet a posilovat mezigenerační vztahy.


Co projekt přináší:
1. zapojení seniorů do aktivní populace - věříme, že návštěva přinese užitek jak jim, tak i dětem a jejich rodičům
2. učení úcty dětí ke starší generaci - děti si budou seniorů více vážit, protože kdo jiný než babička nebo dědeček je dostane do pohádkových světů "kde nic není nemožné"
3. posílení emočních vazeb v rodině- společným čtením budou rodiče trávit s dětmi více času, budou s nimi sdílet pohádkové příběhy, prohloubí se vzájemná důvěra
4. zavedení pravidelného předčítání dětem do každé rodiny
5. budování čtenářské gramotnosti již od předškolního věku dítěte - hlasité předčítání rozvíjí jazyk, rozšiřuje slovní zásobu, zlepšuje soustředění, uklidňuje, rozvíjí představivost, trénuje paměť, rozšiřuje všeobecné vědomosti, podporuje samostatné uvažování a myšlení.

PRAVIDELNÉ ČTENÍ DĚTEM JE TOU NEJLEPŠÍ INVESTICÍ DO ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI DÍTĚTE!!!

Nano nástřiky

MŠ Sadová byla vybrána pro celorepublikový PROJEKT GREENSHIEDL zaměřený na zvýšení kvality čistoty ovzduší pomocí nejmodernějších nanotechnologických aplikací.
Jedná se o bezbarvou tekutinu, bez zápachu, která během sekundy zasychá, nezanechává žádné stopy, může přijít na barevné podklady, nemění vlastnosti povrchu a může být aplikována na hračky.
Na ošetřených plochách vznikají tzv. EcoAktivní antibakteriální povrchy, jejichž účinnost je garantována po dobu 24 měsíců.

Jednou z výhod, kterou nástřik garantuje je, že v době smogových situací nebudou děti pobývat ve vydýchané třídě, neboť tato nanotechnologie masivně ionizuje vnitřní prostředí.

Nano suspenze byla aplikována v oddělení „Včeliček“ 19. května 2014 speciální postřikovou technologií na stropy a stěny.
Měsíčně budeme zasílat podklady k vyhodnocení účinnosti nástřiku odborné konzultantce Projektu, primářce dětského oddělení městské nemocnice Karviná – Ráj MUDr. Lence Bőhmové.

Více o účincích tohoto materiálu: leták,dopis.
Anketa není vypsána.