Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 13. 06. 2021
svátek slaví Antonín


Víte, že...

Divadelní představení "Vlk a hlad"

První setkání s hercem, absolventem pražské DAMU Jakubem Folvarčným a s jeho zcela netradiční, ale o to poutavější pohádkou „Vlk a hlad“ bylo nezapomenutelné.
Půjčil si stůl a prodlužovací šňůru, z tašky vytáhl „rekvizity“, které by maminky při vánočním úklidu asi vyhodily do koše, zatáhl závěsy, rozsvítil 2 lampičky a začal…

Tak hrobové ticho jsme už ve školce dlouho neměli. Děti příběh prožívaly, rozuměly mu, viděly „babičku, Karkulku, maminku“ ve věcech, ve kterých je jiní nevidí, radily a přemýšlely…

Tato pohádka není běžně k dispozici, byla nám nabídnuta jako jeden z programů projektu „Mluvme s dětmi kompetentně“,
jehož realizátorem je nevládní organizace VIA ALTERA, poradna pro systemickou praxi, která svou činnost zaměřuje zejména na pomoc v oblasti vzdělávání a výchovy.

Naše účast v projektu pohádkou neskončila, čekají nás ještě odborné konzultace a přednášky. Už nyní si můžete u učitelek vyzvednout brožurku Dítě jako partner rozhovoru, v níž jsou shrnuty zásady a pravidla, jejichž dodržování (nebo naopak nedodržování) má velký vliv na kvalitu našeho dorozumívání s okolním světem, tedy i na kvalitu dorozumívání s našimi dětmi.

Více o projektu na www.via-altera.cz
6.prosince 2012

Chci být hercem nebo malířem


Nakoukli jsme do zákulisí Divadla loutek v Ostravě.
V suterénu nás čekalo malé podium, pracovní stůl s potřebnými výtvarnými pomůckami a dva divadelní kamarádi - herci.
Nejprve jsme si poslechli pět opravdu veselých písniček s doprovodem plošných
loutek.

Poté nám divadelní kamarádi vysvětlili, jak takové loutky a kulisy vznikají, a nakonec jsme se sami pustili do jejich výroby.

A co pak? ...pak jsme se stali herci.


Opět jsme v projektu "Celé Česko čte dětem"

Loni se naše školka zapojila do celostátního projektu „Celé Česko čte dětem“ zaměřeného na podporu čtení.

Pravidelné předčítání má svá opodstatnění. Děti se učí dobře užívat mateřský jazyk, nasloucháním je rozvíjeno jejich myšlení, paměť i představivost; jsou lépe připraveny na zvládání školních povinností…

Čtení však taky chrání před závislostí na televizi a počítačích, učí děti používat vlastní rozum.
Ve školce dětem čteme denně při odpoledním odpočinku, pravidelně jednou týdně si povídáme o knihách, čtených doma s rodiči, a alespoň 3x ročně se účastníme poutavého programu v městské knihovně.

Děti si vedou obrázkový čtenářský deník a každoročně vyhlašujeme soutěž „O nejlepšího čtenáře“. Pro další zatraktivnění čtení si do školky zveme hosty. Loni nám dokonce předčítal i Mikuláš.


Co nás čeká letos?
Pozveme si na předčítání bývalé spolužáky, kteří už chodí do školy. Aby děti viděly a slyšely, co všechno lze za krátkou dobu zvládnout, a že je to přece fajn učit se číst.

19. října 2012
Anketa není vypsána.