Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 08. 04. 2020
svátek slaví Ema


Víte, že...

Třída včeliček slaví úspěch

Gratulujeme naší Elišce Ungersböck, která byla oceněna v soutěži komise Rady města Havířova pro bezpečnost v silničním provozu BESIP s názvem "Výroba modelu dopravního prostředku".

Slavnostní předání cen proběhlo v předsálí kina Centrum za účasti náměstkyně primátora města Mgr. Jany Feberové. V předsálí můžete také jednotlivé oceněné modely zhlédnout do 16. června 2019.

Seznam přijatých dětí pro šk. rok 2019/2020

Mateřská škola Sadová 3/232, Havířov přijala od 1. 9. 2019 děti evidované pod těmito registračními čísly:
  • S-8/2019
  • S-9/2019
  • S-11/2019
  • S-13/2019
  • S-2/2019
  • S-12/2019
  • S-5/2019
  • S-18/2019
  • S-16/2019
  • S-7/2019
Zveřejněno dne 20. 5. 2019

Výdej rozhodnutí o nepřijetí a poskytování informací: 21. 5. 2019 od 8,30 - 16,00 hod..

Schůzka s rodiči přijatých dětí:
23.5.2019 v 15.45 hodin

Na schůzce bude předáno Rozhodnutí o přijetí dítěte, podrobné informace k nástupu do MŠ, stravování, povinném předškolním vzdělávání, platbách, seznámení se Školním řádem, Směrnicí o ochraně osobních údajů...


Prázdninový provoz

Vážení rodiče,
MŠ SADOVÁ bude zajišťovat provoz o letních prázdninách v měsíci SRPNU od 1. 8. - 27. 8. 2019. Na webových stránkách MŠ, v sekci jednotlivých tříd, bude vyvěšen dotazník k docházce dítěte do mateřské školy během letních prázdnin.
Vzhledem k tomu, že dotazník bude přístupný do 30. 5. 2019, žádáme o jeho včasné vyplnění, abychom Vám zajistili místo v MŠ.

V červenci bude provoz zajištěn v omezené kapacitě na MŠ MÍSTNÍ.

Děkujeme za spolupráci.
Anketa není vypsána.