Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 17. 08. 2019
svátek slaví Petra


Víte, že...

Pohyb posiluje myšlenkové procesy

Pohybem se rozvíjí lidské tělo a vnitřní orgány, jsou posilovány myšlenkové procesy, mezi které patří např. vnímání, poznávací funkce, tvořivost, sebepojetí, vůle, respektování pravidel a spolupráce. Učíme se pohybem a naše vnímání je úzce spojeno s motorikou. Správně rozvinutá hrubá motorika dává základ pro rozvoj motoriky jemné, za jejíž nejvyšší stupeň označujeme hlas a řeč. Pohyb ovlivňuje celkový rozvoj osobnosti a je velmi důležitý pro zdravý fyziologický vývoj dítěte, který podmiňuje spolupráci mezi mozkem a tělem.
V každém procesu učení je neméně důležitá motivace, a proto jsme v tomto školním roce využili nabídky České obce sokolské zapojit se do projektu s názvem „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“. Obsahem projektu je široká škála činností, které se skládají jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání), tak ze cvičení na nářadí nebo s náčiním. Děti plní jednotlivé úkoly v rámci dopoledních činností ve třídě nebo při pobytu venku a ke cvičení jsou motivovány kreslenými zvířátky, která jedou v barevném vláčku do světa. Na začátku projektu dostaly děti pracovní sešity, do kterých si za každý zvládnutý úkol lepí samolepky. Cílem projektu je podporovat u dětí sportovní všestrannost, radost z pohybu a týmové spolupráce, vzbudit zájem o sport a zároveň prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu člověka.
Významnou motivací k pohybovým aktivitám je bezesporu také podpora ze strany rodičů, a proto neváhejte a přidejte se k nám. Přejeme hodně elánu, nadšení a radosti při sportování s Vašimi dětmi!

Poděkování sponzorům

Jako každým rokem, tak i letos jsme pro naše nejmenší uspořádali tradiční dětský karneval v Kulturním domě Reneta. Účast byla vysoká a děti si užily odpoledne plné her, soutěží, odměn a dobré nálady.

Těší nás, že karneval je akcí, která je oblíbená nejen u dětí, ale i dospělých a jsme rádi, když se na ni vracejí děti, které už jsou dokonce ve škole. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům - p. Járošiové, Galusové, Truhlářové, Dostálové, Jároši, Levové, Cedivodové, Febrové, Frenštátské, Ondruchové a p. Halmo za poskytnutí finančních a věcných darů, které byly použity na pořádání karnevalu a nákup věcných cen pro děti.

Všem rodičům zároveň děkujeme za zakoupení vstupenek a těšíme se na příští karneval.
Další rozzářené tváře a krásné karnevalové masky můžete shlédnout v naší fotogalerii.

únor 2018

Seriál fotografií „Naše školka“ v Deníku

Vážení rodiče,

MŠ Sadovou oslovil šéfredaktor regionálního Deníku pro severní Moravu a Slezsko s nabídkou účasti v projektu Naše školka, spočívající v pořízení fotografií všech dětí v mateřských školách okresu, kraje a postupně i celé České republiky.

Pořízené fotografie budou využity pro publikaci v tištěném Deníku . Fotky dětí budou vycházet od února až do konce června každý týden ve středečním vydání Deníku.

Souhlasíte-li s účastí naší školky v tomto projektu, vyplňte prosím dotazník na webových stránkách třídy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Anketa není vypsána.