Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

Dnes je 02. 04. 2020
svátek slaví Erika


Víte, že...

Navštívili jsme zážitkové centrum URSUS

Na konci školního roku jsme s dětmi, v rámci celodenního školního výletu, navštívili zážitkové centrum Ursus v Dolní Lomné. Autobusová doprava byla dětem hrazena v rámci projektu "Přírodní dědictví Beskyd" financována z dotačního programu Moravskoslezského kraje ŽPZ/03/2018 - Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.
V rámci vzdělávacího programu "Medvídkovo království" se děti seznámily s životem medvěda hnědého, jeho vzhledem, potravou během ročních období, schopnostmi a typickými znaky. Dozvěděly se, čím se liší šelmy od ostatních zvířat a jak takovou šelmu poznáme. Naučily se také rozpoznat stopy některých šelem a jiných lesních zvířat jako např. jelena, lišky, zajíce, veverky nebo divokého prasete.

Odpoledne jsme potom strávili v přilehlé zahradě, vybavené spoustou přírodních prolézaček a dřevěných interaktivních prvků, na kterých si děti procvičily získané znalosti, ale také své pohybové dovednosti. Nechyběl ani smyslový chodník a tůňka, ve které se děti učily lovit ryby.
Výukové programy a expozice v zážitkovém centru Ursus jsou zaměřeny na obeznámení člověka s životem největší šelmy Evropy, na význam šelem pro ekosystém, přírodu a člověka. K osvojení si poznatků o přírodninách a k rozvoji úcty a respektu k přírodě.
My moc děkujeme pracovníkům zážitkového centra za skvělý výlet plný zážitků a vědomostí a můžeme doporučit také k rodinným výletům během letních prázdnin.

Pohyb posiluje myšlenkové procesy

Pohybem se rozvíjí lidské tělo a vnitřní orgány, jsou posilovány myšlenkové procesy, mezi které patří např. vnímání, poznávací funkce, tvořivost, sebepojetí, vůle, respektování pravidel a spolupráce. Učíme se pohybem a naše vnímání je úzce spojeno s motorikou. Správně rozvinutá hrubá motorika dává základ pro rozvoj motoriky jemné, za jejíž nejvyšší stupeň označujeme hlas a řeč. Pohyb ovlivňuje celkový rozvoj osobnosti a je velmi důležitý pro zdravý fyziologický vývoj dítěte, který podmiňuje spolupráci mezi mozkem a tělem.
V každém procesu učení je neméně důležitá motivace, a proto jsme v tomto školním roce využili nabídky České obce sokolské zapojit se do projektu s názvem „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“. Obsahem projektu je široká škála činností, které se skládají jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání), tak ze cvičení na nářadí nebo s náčiním. Děti plní jednotlivé úkoly v rámci dopoledních činností ve třídě nebo při pobytu venku a ke cvičení jsou motivovány kreslenými zvířátky, která jedou v barevném vláčku do světa. Na začátku projektu dostaly děti pracovní sešity, do kterých si za každý zvládnutý úkol lepí samolepky. Cílem projektu je podporovat u dětí sportovní všestrannost, radost z pohybu a týmové spolupráce, vzbudit zájem o sport a zároveň prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu člověka.
Významnou motivací k pohybovým aktivitám je bezesporu také podpora ze strany rodičů, a proto neváhejte a přidejte se k nám. Přejeme hodně elánu, nadšení a radosti při sportování s Vašimi dětmi!

Poděkování sponzorům

Jako každým rokem, tak i letos jsme pro naše nejmenší uspořádali tradiční dětský karneval v Kulturním domě Reneta. Účast byla vysoká a děti si užily odpoledne plné her, soutěží, odměn a dobré nálady.

Těší nás, že karneval je akcí, která je oblíbená nejen u dětí, ale i dospělých a jsme rádi, když se na ni vracejí děti, které už jsou dokonce ve škole. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům - p. Járošiové, Galusové, Truhlářové, Dostálové, Jároši, Levové, Cedivodové, Febrové, Frenštátské, Ondruchové a p. Halmo za poskytnutí finančních a věcných darů, které byly použity na pořádání karnevalu a nákup věcných cen pro děti.

Všem rodičům zároveň děkujeme za zakoupení vstupenek a těšíme se na příští karneval.
Další rozzářené tváře a krásné karnevalové masky můžete shlédnout v naší fotogalerii.

únor 2018
Anketa není vypsána.